OFERTA / ZAKRES USŁUG KANCELARII ADWOKACKIEJ

Działalność Kancelarii ukierunkowana jest na świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w szczególności w zakresie:
 • prawa cywilnego,
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego,
 • prawa handlowego,
 • prawa gospodarczego,
 • prawa administracyjnego,
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
 • prawa karnego.
W ramach świadczonych usług:
 • udzielam porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzam opinie i informacje prawne, projekty umów, statutów, regulaminów,
 • uczestniczę w negocjacjach,
 • reprezentuję moich Klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji publicznej,
 • dokonuję wszechstronnej analizy transakcji gospodarczych,
 • prowadzę bieżącą obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Zapraszam do zapoznania się z informacjami o kancelarii, a w przypadku zainteresowania ofertą do skontaktowania się ze mną.